Thông tin người phát ngôn

content:

Họ tên: Ông Phan Trọng Hải

Chức vụ:  Chủ tịch UBND xã

Số điện thoại: 0914 347 341

content:

 

content: