Thông tin liên hệ

content:

Họ và tên:  Ông Phan Trọng Hải

Chức vụ:         Chủ tịch UBND xã

Số điện thoại:       0914 347 341

content:

 

content: