null Hội đồng tỉnh thẩm định NTM nâng cao xã Nam Giang

content:

Sáng ngày 28/12/2021, Hội đồng Thẩm định tỉnh Nghệ An đã trực tiếp về kiểm tra, thẩm định các tiêu chí để trình UBND tỉnh ra quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao xã Nam Giang, huyện Nam Đàn.

Chủ trì buổi thẩm định có các đồng chí: Võ Thị Nhung- Phó Giám đốc Sở NN&PTNT, Trưởng đoàn thẩm định; Nguyễn Văn Hằng- Phó Chánh Văn phòng thường trực Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh, Phó Trưởng đoàn thẩm định. Tham gia buổi thẩm định có các thành viên trong Hội đồng thẩm định tỉnh Nghệ An; thành viên Ban Chỉ đạo các chương trình Mục tiêu Quốc gia huyện, Trưởng các phòng, ban của huyện.