Giới thiệu chung

content:

Nam Giang là một xã vùng đồng bằng bán sơn địa, thuộc huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Vị trí cách trung tâm huyện Nam Đàn khoảng 13 km và cách thành phố vinh khoảng 10 km. Là một trong những xã có tầm quan trọng chiến lược cả về kinh tế và quân sự của huyện Nam Đàn.

Trên địa bàn có nhiều cơ quan đơn vị kinh tế, có cụm công nghiệp nhỏ Nam Giang. Đặc biệt có Khu di tích mộ bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh.

(Mộ bà Hoàng Thị Loan)

Hiện nay, xã Nam Giang được chia thành 6 xóm, phân thành hai vùng rõ rệt, vùng đồng bằng có 4 xóm và vùng bán sơn địa có 2 xóm. Tổng diện tích đất tự nhiên là 1.195,570 ha, với 7244 nhân khẩu và 1737 hộ gia đình, dân cư thuần nhất, không có các đạo giáo.        

Dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ, quản lý điều hành của chính quyền và công tác vận động quần chúng của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, cùng với nổ lực cố gắng của cán bộ và toàn thể nhân dân xã nhà. Khắp nơi, các phong trào thi đua đang khơi dậy tiềm năng, tinh thần tự lực, tự cường, nỗ lực phấn đấu xã đạt nông thôn mới nâng cao, xây dựng quê hương ngày càng phát triển đi lên.

Trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nam Giang đã đề ra nhiều mục tiêu sát đúng với tình hình thực tế và điều kiện cụ thể của địa phương. Vì vậy, kinh tế có nhiều thay đổi rõ rệt, cơ sở hạ tầng được chú trọng đầu tư, giao thông trong toàn xã đã được bê tông hóa; các công trình hạ tầng được đầu tư xây mới. Cùng với việc hình thành nhà máy bia Sài Gòn – Sông Lam, khu công nghiệp nhỏ, đã tạo cho Nam Giang một diện mạo nông thôn mới hứa hẹn một tương lai khởi sắc.

(Khu công nghiệp nhỏ Nam Giang)

Song song với chương trình mục tiêu phát triển kinh tế, Nam Giang còn chú trọng đến sự phát triển văn hóa, giáo dục, từng bước đưa đời sống văn hoá của nhân dân ngày một nâng cao. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư đã và đang thu được những kết quả tích cực. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao đã trở thành các sinh hoạt thường xuyên trên mỗi địa bàn dân cư, các trường học; các thiết chế văn hóa được đầu tư nâng cấp cơ bản đạt chuẩn từ xã đến các xóm. Xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, trạm y tế xã được xây mới, sạch sẽ khang trang đảm bảo điều kiện khám, chữa bệnh ban đầu cho nhân dân. Cơ sở vật chất của 03 trường học đáp ứng tốt việc dạy, học và đều đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2.

Xã Nam Giang được chọn làm một trong 07 xã điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của huyện Nam Đàn. Đây là cơ hội cho xã Nam Giang có những bước chuyển mình đột phá giúp phát triển kinh tế - xã hội từng bước đi lên. Với những tiềm năng lợi thế về vị trí địa lý, các nguồn tài nguyên thiên nhiên và nguồn lực lao động dồi dào, cùng với những điều kiện thuận lợi cơ bản: có núi, có sông, có giao thông thuận lợi để kết nối với các khu vực kinh tế, trung tâm chính trị trong và ngoài tỉnh, trong những năm gần đây, xã Nam Giang đã và đang là địa bàn hấp dẫn nhiều cơ quan đơn vị, doanh nghiệp chọn làm địa bàn đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, một điểm đến hấp dẫn./.